Zaailing Coaching Rotterdam

Zaailing Coaching Rotterdam

Coaching & Counselling

Wat houdt coaching en counselling in en wat kan het voor jou betekenen?

Coaching

Coaching is het meest geschikt voor jou als je van actie houdt en een meer zakelijke, oplossingsgerichte aanpak wenst die op de toekomst gericht is. Dit is een kortdurend traject van pakweg drie sessies.

Counselling

Counselling is het meest geschikt voor jou als je het gevoel hebt dat er zaken uit je verleden nog niet helemaal de juiste plek hebben gekregen, als je meer onderzoekend wil kijken naar waar je tegenaan loopt en hoe het komt dat je daar tegenaan loopt. Dit kan eventueel een langer durend traject zijn van meerdere sessies.

‘Coaching’ betekent zoveel als begeleiden maar wordt ook vaak gebruikt voor ‘trainen’.

Het woord ‘counselling’ betekent eigenlijk bekendmaken, adviseren, raad geven. Dit laatste is tegenwoordig niet meer de betekenis van het woord. Counselling wordt verwarrend genoeg op twee manieren gespeld: de Engelse spelling is met twee ll en de Amerikaanse manier is met een l. De huidige betekenis is verschoven naar ondersteunen, begeleiden.

Het coachen en counsellen heeft grote overeenkomsten met psychotherapie en ontleent veel kennis vanuit wetenschappelijke vakgebieden zoals de psychologie maar er is ook een heel duidelijk verschil: bij coaching en counselling helpt men in principe geestelijk gezonde mensen die tijdelijk wat ondersteuning kunnen gebruiken. Bij therapie wordt er een ziekte, afwijking of stoornis vastgesteld en probeert men die te ‘helen’, te behandelen. Bij coaching en counselling wordt vanuit gezonde zelfstandigheid en zelfredzaamheid gewerkt aan specifieke doelen die de cliënt zelf opstelt en zelf uitvoert, met hulp van de coach/counsellor. De cliënt en zijn/haar verhaal staan volkomen centraal. Coaching en counselling is hiermee mensgericht en niet probleemgericht.